Category: Case

โคมไฟดาวน์ไลท์

โคมไฟดาวน์ไลท์-พับกล่องโลหะ

กล่องโคมไฟดาวน์ไลท์ เป็นชิ้นงานอีกหนึ่งแบบที่เราได้ผลิตออกไปสู่ผู้ใช้งานตามแบบที่ต้องการ ผ่านกระบวนการผลิตของเราตั้งแต่ ได้รับแบบและดำเนินการตัดเหล็กให้ได้ตามขนาดที่ต้องการก่อนการพับชิ้นงานจริง จะได้รับการคำนวนแบบชิ้นงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสม้ย พร้อมด้วยเครื่องพับที่ควบคุมด้วยระบบที่ทันสมัยเช่นกัน

ผลงานพับ Rack Mount 3U-พับกล่องโลหะ

ผลงานของเราผลิตกล่อง Rack Mount 3U ตามแบบที่ต้องการ ไม่ว่าการออกแบบของท่านจะเป็นลักษณะใดเราพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการ เพราะเหตุผลในการใช้งานที่ไม่เหมือนกันของแต่ละท่านไม่ว่าจะเรื่องความสวยงาม รูปแบบการใช้งานและการติดตั้งอุปกรณ์

ผู้ให้บริการด้านกล่องโลหะ-พับกล่อง UV

กล่อง UV BOX ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานของเราที่ผลิตออกไปตามแบบที่ลูกค้าของเราต้องการ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ตามที่ได้กำหนดเอาไว้ ซึ่งการผลิตตัวกล่องของเรานั้นทำออกมาเพื่อให้มีความแข็งแรงน้ำหนักเบาและง่ายกับการนำไปใช้งาน สำหรับการประกอบหรือบรรจุอุปกรณ์ของเครื่อง ด้วยความแม่นยำพอดีกับที่ได้ออกแบบมาและสามารถนำไปใช้งานได้ทันที

ป้ายทางออกฉุกเฉินแบบสองหน้า-รับพับกล่องเหล็ก

สำหรับงานพับโลหะแผ่นชิ้นนี้เป็น กล่องป้ายทางออกฉุกเฉิน ที่เราผลิตออกไปตามแบบที่ลูกค้าของเราต้องการสิ่งที่เราต้องทำออกไปคือความแข็งแรงของโครงสร้างโดยรวม เพื่อที่หากนำไปใช้งานก็จะมั่นใจได้ว่าจะคงทนถาวรไม่ว่าจะเป็นแนวเชื่อมที่ต้องยึดติดกันต้องแน่นสนิททนต่อแรงดึงหรือแรงกดที่จะมากระทำ ไม่ว่าจะเป็นการจับยึดอุปกรณ์ลงในกล่องหรือแรงกระแทกที่เกิดจากภายนอกที่มากระแทกจากการชนหรือการตกล่นตัวกล่องก็ยังคงภาพที่พร้อมใช้งานอยู่ได้อย่างดี

ป้ายทางออกฉุกเฉิน-พับกล่องโลหะ

กับผลงานของเราป้ายทางออกฉุกเฉินแบบหนึ่งหน้าเป็นผลงานพับกล่องโลหะพับตามแบบที่ลูกค้าต้องการว่าต้องการกล่องที่เป็นลักษณะแบบไหนเหล็กหนาเท่าไหร่พร้อมที่สำหรับจับยึดแผ่นหรืออุปกรณ์ที่ต้องการจะสื่อออกไปให้ผู้คนได้เห็นตามสถานที่ทางเดินในที่ต่างๆได้อย่างชัดเจนแข็งแรงและสวยงาม