Tagged: Electric box

กล่องคีย์การ์ดอิเล็กทรอนิกส์

ผลงานการผลิตกล่องสำหรับใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถสั่งได้ทั้งเหล็กหรืออลูมิเนียม กล่องคีย์การ์ดเป็นกล่องที่นิยมใช้งานสำหรับงานควบคุมต่างๆ โดยการใช้เป็นตัวบรรจุชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เช่นบอร์ด เซ็นเซอร์ power supply และอื่นๆ ตัวกล่องนี้มีความคงทนแข็งแรงทนแรงกระแทกได้ดีไม่แตกหักง่ายเหมาะสำหรับใช้งานทั่วไปหรือในอุตสาหกรรม นำไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ เช่น เปิดปิดไฟ ประตูเข้าออก และอื่นๆที่เราต้องการ ติดตั้งได้ง่ายสะดวกมีความแม่นยำในการลงอุปกรณ์

กล่องไฟฟ้าในบ้าน

กล่องไฟฟ้ามาตรฐาน เป็นกล่องไฟชนิดติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน เช่น Electrical Breaker สั่งได้ตามแบบที่ต้องการ กว้างxยาวxสูง หรือแบบมาตรฐาน