Tagged: cctv

ตู้เหล็ก CCTV – (รับทำงานเหล็กตามแบบ)

  ผลงานกล่อง CCTV เรารับทำงานเหล็กตามแบบ ปัจจุบันเรามีผลงานมากมายที่ได้ทำการผลิตออกไปใช้งาน มีทั้งกล่องเหล็กและกล่องอลูมิเนียม ที่ทั้งแข็งแรงและทนทานอีกทั้งยังมีความสวยงามอีกด้วย กล่อง CCTV เป็นที่แพร่หลายในขณะนี้เพราะไปที่ไหนก็ต้องมีเกือบจะทุกที่ๆไปเลยก็ว่าได้