Tagged: เหล็กแผ่น

อุตสาหกรรมเหล็กแผ่นขึ้นรูปในประเทศไทย

 ปัจจุบันต้องยอมรับว่าประเทศไทยมีการเติบโตด้านอุตสาหกรรมที่ทำรายได้มากที่สุดเมื่อเทียบกับรายได้ภาคการเกษตรและการส่งออกหรือนำเข้า ทำให้อุตสาหกรรมเหล็กแผ่นขึ้นรูปมีความต้องการใช้มากขึ้นเรื่อยๆ โดยนำไปใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์และอุตสาหกรรมชิ้นส่วนต่างๆเป็นหลัก โดยประเทศไทยมีความต้องการในการใช้เหล็กแผ่นเพิ่มมากขึ้นทุกปีเกือบเท่ากับสหรัฐอเมริกาและจีน เพราะเป็นประเทศไทยฐานหลักในการผลิตชิ้นส่วนสินค้านานาชนิด โดยในอุตสาหกรรมต่างๆในไทยก็ต้องนำเหล็กแผ่นขึ้นรูปมาใช้ทั้งสิ้น

เหล็กแผ่นใช้ทำอะไร

สวัสดีครับวันนี้เราจะขอพูดคุยแบบสบายๆเกี่ยวกับเหล็กแผ่นกับชีวิตประจำวันของเรากันนะครับ ว่าเหล็กแผ่นที่ว่ามานี้ เกี่ยวข้องอะไรกับเครื่องใช้ไม้สอยของคนทั่วไปบ้าง เหล็กแผ่นเป็นผลจากขบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการรีดขึ้นรูป ในรูปแบบรีดร้อนและรีดเย็น เอาง่ายๆเราไม่ต้องลงลึกอะไรมากมาย แค่เข้าใจว่าเหล็กแผ่นมันมาจากสองแบบนี้ก็พอ