Tagged: เหล็กทำอาคาร

เหล็กกับที่อยู่อาศัยมันไปกันได้หรือ

ปัจจุบัญเหล็กถูกนำมาใช้ประโยชน์มากมายซึ่งเราจะเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจำวันเลยก็ว่าได้ ไม่เว้นแต่บ้านพักอาศัยที่เราหรือหลายๆท่าน ได้ใช้พำนักพักพิงกันแดดกันฝนนั้นเดี๋ยวนี้ใช้เหล็กในการสร้างมากขึ้น ไม่ได้แค่มีไว้ทำโครงไว้หล่อปูนเท่านั้นแล้ว