Tagged: หุ่นยนต์

เทคโนโลยีหุ่นยนต์ Automation กับการผลิต

ปัจจุบันหากถึงพูดการลดต้นทุนการผลิตสิ่งที่ขึ้นมาในหัวอันดับแรกๆคงไม่พ้นเทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robot) ซึ่งเป็นระบบ Automation ในการผลิตถ้าหากเรานึกถึงโรงงานต่างๆที่มีกระบวนการผลิตในขั้นตอนต่างๆมากมาย ที่จำเป็นต้องใช้แรงงานคือคนมาเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินการให้บรรรุเป้าหมายของการผลิตสินค้าหรือบริการ