Tagged: นวัตกรรม

ก่อนมาเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าที่เราใช้กัน

อุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไม้สอยอย่างทุกวันนี้นั้น กว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาอำนวยความสะดวกให้กับเรา ได้ผ่านกระบวนการหลายๆอย่างจนมาจบและเป็นสินค้าที่ออกวางขาย โดยเฉพาะเครื่องใช้ไปฟ้าหรืออิเล็คทรอนิกส์ นั้นได้ผ่านกระบวนการคิดถึงประโยชน์การใช้งาน ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้มากที่สุด นอกจากนั้นยังต้องมีความปลอดภัย สวยงามและง่ายต่อการใช้งานนั่นเอง แล้วรองรับกับความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็วอีกด้วย