Tagged: ทางออกฉุกเฉิน

ป้ายทางออกฉุกเฉินแบบสองหน้า-รับพับกล่องเหล็ก

สำหรับงานพับโลหะแผ่นชิ้นนี้เป็น กล่องป้ายทางออกฉุกเฉิน ที่เราผลิตออกไปตามแบบที่ลูกค้าของเราต้องการสิ่งที่เราต้องทำออกไปคือความแข็งแรงของโครงสร้างโดยรวม เพื่อที่หากนำไปใช้งานก็จะมั่นใจได้ว่าจะคงทนถาวรไม่ว่าจะเป็นแนวเชื่อมที่ต้องยึดติดกันต้องแน่นสนิททนต่อแรงดึงหรือแรงกดที่จะมากระทำ ไม่ว่าจะเป็นการจับยึดอุปกรณ์ลงในกล่องหรือแรงกระแทกที่เกิดจากภายนอกที่มากระแทกจากการชนหรือการตกล่นตัวกล่องก็ยังคงภาพที่พร้อมใช้งานอยู่ได้อย่างดี

ป้ายทางออกฉุกเฉิน-พับกล่องโลหะ

กับผลงานของเราป้ายทางออกฉุกเฉินแบบหนึ่งหน้าเป็นผลงานพับกล่องโลหะพับตามแบบที่ลูกค้าต้องการว่าต้องการกล่องที่เป็นลักษณะแบบไหนเหล็กหนาเท่าไหร่พร้อมที่สำหรับจับยึดแผ่นหรืออุปกรณ์ที่ต้องการจะสื่อออกไปให้ผู้คนได้เห็นตามสถานที่ทางเดินในที่ต่างๆได้อย่างชัดเจนแข็งแรงและสวยงาม