Tagged: กล่องไฟ

โคมไฟดาวน์ไลท์

โคมไฟดาวน์ไลท์-พับกล่องโลหะ

กล่องโคมไฟดาวน์ไลท์ เป็นชิ้นงานอีกหนึ่งแบบที่เราได้ผลิตออกไปสู่ผู้ใช้งานตามแบบที่ต้องการ ผ่านกระบวนการผลิตของเราตั้งแต่ ได้รับแบบและดำเนินการตัดเหล็กให้ได้ตามขนาดที่ต้องการก่อนการพับชิ้นงานจริง จะได้รับการคำนวนแบบชิ้นงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสม้ย พร้อมด้วยเครื่องพับที่ควบคุมด้วยระบบที่ทันสมัยเช่นกัน

ป้ายทางออกฉุกเฉินแบบสองหน้า-รับพับกล่องเหล็ก

สำหรับงานพับโลหะแผ่นชิ้นนี้เป็น กล่องป้ายทางออกฉุกเฉิน ที่เราผลิตออกไปตามแบบที่ลูกค้าของเราต้องการสิ่งที่เราต้องทำออกไปคือความแข็งแรงของโครงสร้างโดยรวม เพื่อที่หากนำไปใช้งานก็จะมั่นใจได้ว่าจะคงทนถาวรไม่ว่าจะเป็นแนวเชื่อมที่ต้องยึดติดกันต้องแน่นสนิททนต่อแรงดึงหรือแรงกดที่จะมากระทำ ไม่ว่าจะเป็นการจับยึดอุปกรณ์ลงในกล่องหรือแรงกระแทกที่เกิดจากภายนอกที่มากระแทกจากการชนหรือการตกล่นตัวกล่องก็ยังคงภาพที่พร้อมใช้งานอยู่ได้อย่างดี

ป้ายทางออกฉุกเฉิน-พับกล่องโลหะ

กับผลงานของเราป้ายทางออกฉุกเฉินแบบหนึ่งหน้าเป็นผลงานพับกล่องโลหะพับตามแบบที่ลูกค้าต้องการว่าต้องการกล่องที่เป็นลักษณะแบบไหนเหล็กหนาเท่าไหร่พร้อมที่สำหรับจับยึดแผ่นหรืออุปกรณ์ที่ต้องการจะสื่อออกไปให้ผู้คนได้เห็นตามสถานที่ทางเดินในที่ต่างๆได้อย่างชัดเจนแข็งแรงและสวยงาม

ตู้ไฟฉุกเฉิน-กล่องโลหะ

บริษัท พี.เค.ซี. โลหะการ ผลงานตู้ไฟฉุกเฉินเราผลิตผลงานตามแบบที่ลูกค้าของเราต้องการไม่ว่าจะเป็นงานพับกล่องโลหะแบบไหนกล่องแบบใดหากได้ออกแบบและวางโครงสร้างเอาไว้แล้วเราจะทำให้ตรงตามความต้องการของท่านให้ถูกต้อง สมกับที่ได้วางภาพผลงานที่คาดหวังเอาไว้ทั้งเรื่องของความคงทนแข็งแรงและความสวยงาม

กล่องไฟฟ้า Outdoor – (รับพับกล่องอลูมิเนียม)

กล่องไฟแบบติดตั้งภายนอกอาคารเป็นกล่องอลูมิเนียมทั้งใบมีกันน้ำสาดมีบังแดด มีประตูปิดเปิดและล็อคไม่ให้เปิดออกโดยไม่ตั้งใจได้ ไม่เป็นสนิมเพราะผลิตจากอลูมิเนียมและยังทำสีให้สวยงามดูดีได้อีกด้วย สามารถสั่งทำได้ตามแบบรูปร่างตามที่ต้องการ ด้วยมาตรฐานการผลิตที่ควบคุมได้