Tagged: กล่องคอนโทรลตามสั่ง

พับโลหะ-กล่องล้างแอร์

กล่องเครื่องล้างแอร์ เป็นอีกผลงานการผลิตของเราที่มีความตั้งใจทำผลงานให้ออกมาเป็นที่พึงพอใจสำหรับผู้มาใช้บริการ ด้วยกล่องประเภทที่เป็นอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคนั้น ความแม่นยำและความแน่นอนในการกำหนดพิกัดการลงชิ้นส่วนนั้นถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นเรื่องความสวยงามและดูดีของ Product ก็มีความสำคัญด้วยไม่แพ้กัน

กล่องเหล็กเครื่องชาร์จแบตเตอรี่

ผลงานของเรากล่องเหล็กสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ซึ่งทำตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการได้อย่างถูกต้องกับที่ได้ออกแบบไว้ เราภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยผลิตสินค้าที่มีคุณภาพของท่าน ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องพับ เครื่องตัดหรืองานเชื่อมด้วยเครื่องมือมาตรฐานที่เรามั่นใจว่าจะผลิตผลงานได้อย่างดีเยื่ยมในทุกๆงานที่เราจัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองในทุกความต้องการได้เป็นอย่างดี

กล่องเหล็กเครื่องสแกนบัตรนักเรียน

ผลงานกล่องเหล็กเครื่องสแกนบัตรนักเรียน เราสามารถรับทำงานพับโลหะอย่างเหล็กหรืออลูมิเนียมตามแบบที่ท่านต้องการได้ทุกรูปแบบ ด้วยประสบการณ์ของเรา พร้อมตอบสนองสิ่งที่เป็นภาพความต้องการที่คิดไว้ในกระดาษหรือความคิด ส่วนเราจะเป็นผู้เติมเต็มให้ตรงกับสิ่งที่ได้ตั้งใจเอาไว้ว่าจะให้งานออกมาในลักษณะใด เรื่องของความคงทนสวยงามและความแม่นยำในการผลิตความเรียบร้อยในการเก็บงาน

กล่องคอนโทรลงานทันตกรรม (พับกล่องเหล็ก)

หนึ่งผลงานงานพับกล่องเหล็ก ทันตกรรมคอนโทรลเลอร์ ที่ใช้สำหรับงานทางด้านการแพทย์ เป็นงานที่เราทำตามแบบเช่น ขนาดรูปร่างหน้าตาและผิวงานตามที่กำหนด ไม่ว่าจะเป็นช่องสำหรับระบายความร้อนหรือช่องสวิชท์ต่างๆ เราทำให้ตามความต้องการของลูกค้า