Author: admin

อุตสาหกรรมเหล็กแผ่นขึ้นรูปในประเทศไทย

 ปัจจุบันต้องยอมรับว่าประเทศไทยมีการเติบโตด้านอุตสาหกรรมที่ทำรายได้มากที่สุดเมื่อเทียบกับรายได้ภาคการเกษตรและการส่งออกหรือนำเข้า ทำให้อุตสาหกรรมเหล็กแผ่นขึ้นรูปมีความต้องการใช้มากขึ้นเรื่อยๆ โดยนำไปใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์และอุตสาหกรรมชิ้นส่วนต่างๆเป็นหลัก โดยประเทศไทยมีความต้องการในการใช้เหล็กแผ่นเพิ่มมากขึ้นทุกปีเกือบเท่ากับสหรัฐอเมริกาและจีน เพราะเป็นประเทศไทยฐานหลักในการผลิตชิ้นส่วนสินค้านานาชนิด โดยในอุตสาหกรรมต่างๆในไทยก็ต้องนำเหล็กแผ่นขึ้นรูปมาใช้ทั้งสิ้น

ทำไมถึงต้องใช้เครื่อง CNC ในการผลิต

เครื่องจักร CNC กับการผลิต ปัจจุบันในการผลิตชิ้นงานขึ้นมานั้น เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต ได้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองการใช้งานให้ใช้งานง่ายและมีความแม่นยำ เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพทั้งในเรื่องรูปร่างหน้าตา รูปทรงสวยงามดูดีและจุดยึดต่อที่ลงตัว ฉนั้นในการผลิตจึงได้นำเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อจัดการกับจุดอ่อนเรื่องความถูกต้องของชิ้นงานที่อาจเกิดจากคนทำงานได้

เทคโนโลยีหุ่นยนต์ Automation กับการผลิต

ปัจจุบันหากถึงพูดการลดต้นทุนการผลิตสิ่งที่ขึ้นมาในหัวอันดับแรกๆคงไม่พ้นเทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robot) ซึ่งเป็นระบบ Automation ในการผลิตถ้าหากเรานึกถึงโรงงานต่างๆที่มีกระบวนการผลิตในขั้นตอนต่างๆมากมาย ที่จำเป็นต้องใช้แรงงานคือคนมาเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินการให้บรรรุเป้าหมายของการผลิตสินค้าหรือบริการ

IP CODE คือมาตรฐานของกล่องหรือตู้ของอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์

IP CODE เป็นมาตรฐานการป้องกันชิ้นส่วนภายในของอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ซึ่งย่อมาจาก Ingress Protection แบ่งประเภทและวัดระดับการป้องกันจากความไม่ตั้งใจเช่นนิ้วมือ ฝุ่น น้ำ ได้รับการตีพิมพ์โดย International Electrotechnical Commission (IEC) มาตรฐานยุโรปเทียบเท่าคือ EN 60529 มาตรฐานนี้ใช้ขึ้นเพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดที่มากขี้นสำหรับสินค้าในท้องตลาด

แผงระบายความร้อนหรือ ฮีตซิงก์ (Heatsink) คืออะไร

หากพูดถึงเครื่องมือหรือเครื่องจักรที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นมาใช้บนโลกใบนี้นั้น ถ้าหากงานชิ้นนั้นมีความร้อนแล้วละก็แน่นอนว่าสิ่งนั้นจะต้องมีการนำความร้อนที่เกิดขึ้นจากการทำงานของเครื่องมือหรือเครื่องจักรเหล่านั้นออกไปด้วยฮีตซิงก์ เพื่อไม่ให้อุปกรณ์นั้นสะสมความร้อนจนมากเกินไปจะทำให้เกิดความเสียหายทำให้เกิดการทำงานที่ผิดพลาดหรือไหม้ได้