Author: admin

เทคโนโลยีหุ่นยนต์ Automation กับการผลิต

ปัจจุบันหากถึงพูดการลดต้นทุนการผลิตสิ่งที่ขึ้นมาในหัวอันดับแรกๆคงไม่พ้นเทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robot) ซึ่งเป็นระบบ Automation ในการผลิตถ้าหากเรานึกถึงโรงงานต่างๆที่มีกระบวนการผลิตในขั้นตอนต่างๆมากมาย ที่จำเป็นต้องใช้แรงงานคือคนมาเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินการให้บรรรุเป้าหมายของการผลิตสินค้าหรือบริการ

IP CODE คือมาตรฐานของกล่องหรือตู้ของอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์

IP CODE เป็นมาตรฐานการป้องกันชิ้นส่วนภายในของอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ซึ่งย่อมาจาก Ingress Protection แบ่งประเภทและวัดระดับการป้องกันจากความไม่ตั้งใจเช่นนิ้วมือ ฝุ่น น้ำ ได้รับการตีพิมพ์โดย International Electrotechnical Commission (IEC) มาตรฐานยุโรปเทียบเท่าคือ EN 60529 มาตรฐานนี้ใช้ขึ้นเพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดที่มากขี้นสำหรับสินค้าในท้องตลาด

แผงระบายความร้อนหรือ ฮีตซิงก์ (Heatsink) คืออะไร

หากพูดถึงเครื่องมือหรือเครื่องจักรที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นมาใช้บนโลกใบนี้นั้น ถ้าหากงานชิ้นนั้นมีความร้อนแล้วละก็แน่นอนว่าสิ่งนั้นจะต้องมีการนำความร้อนที่เกิดขึ้นจากการทำงานของเครื่องมือหรือเครื่องจักรเหล่านั้นออกไปด้วยฮีตซิงก์ เพื่อไม่ให้อุปกรณ์นั้นสะสมความร้อนจนมากเกินไปจะทำให้เกิดความเสียหายทำให้เกิดการทำงานที่ผิดพลาดหรือไหม้ได้

โคมไฟดาวน์ไลท์

โคมไฟดาวน์ไลท์-พับกล่องโลหะ

กล่องโคมไฟดาวน์ไลท์ เป็นชิ้นงานอีกหนึ่งแบบที่เราได้ผลิตออกไปสู่ผู้ใช้งานตามแบบที่ต้องการ ผ่านกระบวนการผลิตของเราตั้งแต่ ได้รับแบบและดำเนินการตัดเหล็กให้ได้ตามขนาดที่ต้องการก่อนการพับชิ้นงานจริง จะได้รับการคำนวนแบบชิ้นงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสม้ย พร้อมด้วยเครื่องพับที่ควบคุมด้วยระบบที่ทันสมัยเช่นกัน

แลค

หน่วยวัด U ของ Rack คือเท่าไหร่

Rack เมื่อพูดถึงสิ่งนี้เรานึกถึงชุดเก็บอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ อย่างอุปกร์คอมพิวเตอร์ที่วางกันเป็นชั้นๆ หรือแม้แต่ในเครื่องเสียงก็เป็นชั้นๆเช่นกัน แล้วแต่ละชั้นหลายคนอาจจะสงสัยว่าอุปกรณ์เหล่านี้มีขนาดเท่าไหร่ อย่างตำแหน่งรูยึดที่เป็นรูๆเยอะแยะนั้นมีระยะเท่าไหร่วันนี้เราจะนำข้อมูลหน่วยวัดมาบอกกันให้ได้พอเข้าใจกัน