หน้าแรก

  • ไฟฟ้า

บริษัท พี.เค.ซี. โลหะการ จำกัด

P.K.C. LOHAKARN CO.,LTD

ด้วยประสบการณ์และความชำนาญมามากกว่า 30 ปี กับอุตสาหกรรมพับแปรรูปโลหะแผ่น ด้วยเครื่องจักร CNC ที่ทันสมัย พับกล่องโลหะ งานปั๊มขึ้นรูป ทำงานด้วยความใส่ใจกับคุณภาพของงานเป็นหลัก ส่งทันตามกำหนดเวลา ผลิตงานตามแบบได้อย่างถูกต้อง ทั้งกล่องอิเล็กทรอนิกส์ ตู้ไฟ ตู้สวิทซ์บอร์ด กล่องเครื่องขยายเสียง กล่องตู้ไฟฉุกเฉิน ตู้ Rack แท่นเครื่องขยายเสียง กล่องคอนโทรลเลอร์ ฯลฯ พร้อมกับทำสีชิ้นงานด้วยระบบงานพ่นสีฝุ่น